Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 5.7.2013

Last Updated: Friday, 05 July 2013 18:47
Written by A-J Punkka

YHTEENVETO

Perjantain mittaan tapahtuva kosteusmäärien kasvu siirtää salamointihuipun loppuiltapäivään ja iltaan. Odotettavissa on vaara-alueella hitaasti koilliseen liikkuvia ukkoskuuroja sekä paikoin ylävirtaan eteneviä kuuroryppäitä. Viimeksi mainittujen kohdalla on syytä varautua suuriin sademääriin sekä taajamissa myös tulviin. Vahinkoa aiheuttavien ukkospuuskien mahdollisuutta ei voida kohtalaisen suurten energiamäärien vuoksi sulkea pois, mutta tuulitapahtumat saattavat silti jäädä perjantaina sateen ja salamoinnin varjoon. Ukkospilvien käytettävissä olevat energia- ja kosteusmäärät jäävät selvästi jälkeen Elviira-rajuilman tilanteesta, mutta alla kuvatun skenaarion toteutuessa perjantaista muodostuu silti meikäläisellä mittapuulla tarkasteltuna kohtalaisen aktiivinen ukkospäivä.

 

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Pohjois-Atlantilla on ylämatala, johon liittyvä terävöityvä yläsola saapuu maan länsiosaan illalla. Tätä edeltää heikko yläselänne. Näin ollen ylätroposfäärin suihkuvirtaukset ovat ennustealueen ulkopuolella vielä iltapäivän aikana. Keskitroposfääri lämpenee jonkin verran torstaista.

Alempana troposfäärissä Pohjois-Atlantin matalapaineen ja Venäjän korkeapaineen välistä virtaa Suomeen kohtalaisesti kosteutta sisältävää helleilmamassaa. Merkittävin alatroposfäärin kosteuden advektio tapahtuu etelälounaasta ja aamupäivästä alkaen. Iltapäivän ja illan aikana runsaan kosteuden alue kattaa jo suuren osan maan etelä- ja keskiosasta. Huolimatta keskitroposfäärin lämpenemisestä instabiilisuus kasvaa johtuen pitkälti vielä voimakkaammasta lämpenemisestä alatroposfäärissä. Iltaan mennessä pohjois-eteläsuuntainen kylmä rintama saavuttaa länsirannikon ja alkaa puskea kosteaa helleilmamassaa Venäjälle.    

SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Etelälounaasta voimistuva alatroposfäärin lämmön ja kosteuden advektio vastaa pitkälti ukkospilville otollisten olosuhteiden muodostumisesta perjantaina. Ukkosen todennäköisyys on suurimmillaan kartan osoittamalla alueella iltapäivän ja illan aikana. Heikko salama-aktiivisuus on kohokonvektion muodossa mahdollista jo ennen iltapäivää. Toisaalta salamoinnin jatkuminen perjantai-illasta alkuyöhön on ainakin heikkona mahdollista alueen itäosassa.

Kehityksen käynnistyminen tulee riippumaan siitä tahdista, millä synoptisen mittakaavan prosessit ”tekevät työtä” vuorokauden ekalla puoliskolla. Kosteusmäärien kasvaminen vielä iltapäivälläkin viittaa siihen, että aktiivisin vaihe saattaa käynnistyä vasta keskellä iltapäivää tai jopa sen jälkeen. Tämä olisi suotuisaa ukkoskuurojen voimakkuuden kannalta. Ennustetut tuuliprofiilit ennakoivat ukkospilvien kehittymistä kinemaattisesti melko vaisuun ympäristöön. Hodografit ovat melko lyhyitä ja alapainotteisia. Alkuvaiheen jälkeen yksittäiset konvektiosolut muodostavat pieniä ryppäitä ja lyhyitä nauhoja, jotka perivät orientaationsa mm. perusvirtauksen muodostamilta pintakerroksen rullapyörteiltä. Yksittäiset konvektiosolut liikkuvat melko hitaasti koilliseen. Ylävirtaan etenevien mesobeta-elementtien liike saattaa kuitenkin olla hidasta, mikä kohottaa selvästi taajamatulvien mahdollisuutta. Muita vaaraa aiheuttavia tekijöitä voivat olla paikallisesti suuri salamatiheys sekä 2-4 cm kokoiset rakeet. Kohtalainen termodynamiikka paikkaa heikon kinemaattisen tilanteen puutteita ja niinpä yksittäiset hyvin pienialaiset ukkospuuskat voivat aiheuttaa myös vahinkoja. Näin voi tapahtua etenkin ulosvirtausten dominoivissa alavirtaan etenevissä lyhyissä ukkoskuuronauhoissa. 

Tämänkertaisen ennusteen epävarmuustekijät liittyvät rajakerroksen todelliseen kosteusmäärään, päiväajan pilvisyyteen sekä aikataulutukseen. Ennustemallit ovat likimain samaa mieltä perjantain kosteusmääristä. Torstain ilmakehäluotauksista ei kuitenkaan saatu edustavaa näytettä todentamaan saatavilla olevaa kosteusmäärää. Etelälounaisessa virtauksessa ajelehtii myös pilvilauttoja, jotka saattavat ainakin alueellisesti hidastaa rajakerroksen lämpenemistä. Pilvisimmillä alueilla ukkosen todennäköisyys jääkin edellä esitettyä alhaisemmaksi. Lisäksi, jos kostea alue saapuu ennustettua aiemmin, ukkospilvikehitys voi alkaa jo keskipäivällä. Tällöin yksittäisten ukkospilvien käytössä olevat energiavarat jäisivät ennakoitua pienemmiksi.

Vaikka perjantain tilanne vaikuttaa olevan instabiilisuuden määrän ja termodynaamisten parametrien valossa Elviira-rajuilman kalpeahko sisko, odotettavissa lienee silti kotimaisittain aktiivinen ukkospäivä. Maasalamoiden määrä laskettaneen tuhansissa ja ylävirtaan etenevät ukkospilviryppäät voivat kylvää alleen runsaat määrät vettä.

                                                              

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
MLCAPE 700...1200 J/kg, Shear1km 7...10 m/s, Shear6km alle 15 m/s, MIXR500m 10...12 g/kg, PW 30-40 mm

Comments  

#1 Merkitrege 2020-06-04 19:35
vrhvsndnmfn wjcd haoley qgjytdurugj
Quote