Pitkä rajuilmaennuste

Last Updated: 18 June 2019

Keskiviikko 19.6.

Ukkosen todennäköisyys 20 - 40 %

 

Suomen yllä vallitsee jokseenkin zonaalinen ja melko voimakas keskitroposfäärin virtaus. Keskitroposfääri on laajalla alueella ehdollisesti epävakaa, joskin stabiloituu hieman päivän mittaan lännessä. Alatroposfäärin kosteusmäärät eivät ole erityisen korkeissa lukemissa, mutta maan eteläosaan kiertyy lounaasta ympäristöään hieman kosteamman ilman kieleke. Maan etelä- ja keskiosan sisämaahan muodostuu iltapäivän aikana salamoivia kuuropilviä. Todennäköisintä salamointi on Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa sekä Kainuun eteläosassa. Erityisesti aktiivisen alueen pohjoisosassa tuuliväänne on merkittävällä tasolla ja energiamäärien niukkuudesta huolimatta saattaa johtaa kohonneeseen ukkospuuskariskiin. Matalahuippuisten supersolujen esiintyminen on myös mahdollista. Laaja-alaisilta vahingoilta kuitenkin vältytään.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
0 Varaudu
30 Seuraa
70 Ei vaaraa
Torstai 20.6.

 

Ukkosen todennäköisyys ~ 20 %

 

Yläselänne pullistuu Suomen ylle ja samalla Brittein saarten tienoilla oleva yläsola terävöityy. Suomeen alkaa virrata etelästä yhä lämpimämpää ilmamassaa. Keskitroposfääri on koko maassa ehdollisesti epävakaa, mutta maan pohjoispuoliskolla alatroposfäärin kosteus on melko vähäistä. Myöhään illalla runsaan kosteuden kieleke yltää jo etelästä maan lounaisosaan. Matalahkoja kuuropilviä saattaa muodostua iltapäivällä maan keskiosaan, mutta salamamäärät jäävät alhaiselle tasolle.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
0 Varaudu
0 Seuraa
100 Ei vaaraa
Perjantai 21.6.

Ukkosen todennäköisyys 40 - 70 %

 

Yläselänne alkaa siirtyä Suomen itäpuolelle ja yläsola lähestyy lännestä. Pintamatala liikkuu Ruotsia pitkin kohti pohjoista ja helleilmamassan sektoria reunustava kylmä rintama saapuu päivällä maan länsiosaan. Sektorissa oleva ilmamassa on ehdollisesti epävakaata ja iltapäivällä leveähkö runsaan kosteuden kieleke (MIXR500m 10-12 g/kg) yltää etelästä maan itäosaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Samanaikaisesti kylmän rintaman jälkipuolella alkaa jo virrata kuivempaa ilmaa maan länsiosaan.

 

Asetelma on suotuisa viikon runsaimmille salamamäärille em. kostean kielekkeen alueella. Ukkoskuuroja muodostuu iltapäivällä laaja-alaisesti Uudenmaan sisäosista ja Hämeestä kohti pohjoista yltävällä alueella. Ukkoskuurot asettuvat todennäköisesti nauhamaiseen pohjois-eteläsuuntaiseen muodostelmaan. Ennustetut tuuliprofiilit osoittavat vaaraa aiheuttavan konvektion esiintymistodennäköisyyden olevan lievästi kohonnut. Tuuliväännevektorit ovat jotakuinkin kohtisuorassa nauhamaisten kuuropilvimuodostelmien kanssa, mikä enteilisi erityisesti kohonnutta ukkospuuskariskiä.

 

Ti-illan mallit olivat jossain määrin eri mieltä alatroposfäärin kosteusmääristä sekä toisaalta kylmän rintaman etenemisnopeudesta. Nopeutettu aikataulu veisi ukkoskuurot jo alkuillasta Venäjän puolelle. Niukemman kosteuden skenaariossa ukkoskuuroilua esiintyisi lähinnä vain em. alueen pohjoisosassa. Epävarmuuksista huolimatta perjantaissa on aineksia yli 5 000 maasalaman vuorokauteen.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
5 Varaudu
40 Seuraa
55 Ei vaaraa

Lauantai 22.6. -

Tiistai 25.6.

 

Ei ennustetta.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
0 Varaudu
0 Seuraa
0 Ei vaaraa
Pitkää rajuilmaennustetta päivitetään keskimäärin kaksi-kolme kertaa viikossa. Tarkempia päiväkohtaisia ennusteita julkaistaan edelleen karttakuvineen merkittävimpien säätilanteiden yhteydessä. Pitkä ennuste syntyy suppeahkon analyysin perusteella, joten se on tarkkuudeltaan ja osuvuudeltaan heikkolaatuisempi kuin päiväkohtainen ennuste. Ennustetta laaditaan vapaa-ajalla, joten laatijat eivät voi taata ennusteen säännöllistä saatavuutta.
päivitetty 18.6.2019 klo 23:40/AJP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Taivasasioita-blogi

  • Oliko Aapeli-myrskyn voimakkuus yllätys?
    On jossain määrin hämmästyttävää, kuinka pitkään (tunturialueiden ulkopuolinen) keskituuliennätys piti pintansa. Alunperin jo 70-luvulla mitattu ennätys 31 m/s kesti 90-luvun tuuliset talvet, Gudrun- ja Tapani-myrskyjen hönkäilyt sekä mittaustarkkuuden ajallisen parantumisen viimeisten 10-20 vuoden ajan. Tuuliennätyksiä on kuitenkin rikottu naapurimaissa melko hiljattain, joten tilastollisessa mielessä Aapeli-myrskyn lukemat eivät tulleet yllätyksenä. Oma…
    Written on Sunday, 06 January 2019 19:09
Tuoreimmat julkaisut sivustolla