Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 8.7.2012

Last Updated: Sunday, 08 July 2012 19:30
Written by Pauli Jokinen

YHTEENVETO

Sunnuntaista näyttää salamamäärältään kehittyvän kesän toistaiseksi aktiivisin päivä. Ukkoset tulevat painottumaan lähinnä maan etelä- ja keskiosaan, liikkuen vuorokauden aikana lännestä itään. Ilmamassa on erittäin kosteaa, joten suurimmat hankaluudet tulevat aiheutumaan rankkasateista sekä mahdollisesti runsaasta salamoinnista. Kohtalaisia epävarmuuksia on kuitenkin edelleen olemassa.

 

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Yläselänne siirtyy eteläisen Suomen yltä hitaasti itään. Brittein saarilla on ylämatala, johon liittyvä lyhyt yläsola saapuu maan lounaisosaan iltapäivällä. Alempana troposfäärissä lämmintä ja kosteaa ilmaa on virrannut suureen osaan maata.

Matalapaineen osakeskus siirtyy sunnuntain kuluessa Pohjanlahdelta maan keskiosaan. Alatroposfäärin suurin kosteussisältö majailee matalapaineen itäpuolella kapeahkona selänteenä. Selänne on aamulla maan länsiosan yllä ja siirtyy yötä kohti maan itäosaan. Kosteuden advektioita tehostaa eteläkaakkoinen alatroposfäärin suihkuvirtaus, joka on vuorokauden ensimmäisten tuntien aikana maan länsiosassa. Iltapäiväksi alue siirtyy maan itäosaan, mutta suihkuvirtauksen toinen haara saattaa yltää Baltiasta eteläiseen Suomeen.

SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Syvän kostean konvektion ainesosaset kerääntyvät päivän aikana maan etelä- ja keskiosan ylle. Alatroposfäärissä on erittäin kosteaa ilmaa tarjolla, kun taas keskitroposfäärin instabiilisuus on tilanteelle tyypilliseen tapaan heikompaa. Silti näiden yhdistelmä näyttää riittävän ehkä tämän kesän toistaiseksi kovimmaksi ukkosepisodiksi.

Kohokonvektiota näyttää olevan sunnuntain vastaisena yönä liikkeessä itään. Näiden jälkipuolella on tilapäinen tauko ukkosissa, kunnes päivän mittaan lounaasta lähestyvä matalapaineen osakeskus, voimistuva etelänpuoleinen alatroposfäärin suihkuvirtaus sekä niin ikään lounaasta saapuva yläsola sekoittavat soppaa niin, että ukkoskuurokehityksen mahdollisuus kasvaa uudelleen maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen.

Tuuliväänne on yleisesti ottaen heikohkoa, joten ukkosiin ei näyttäisi liittyvän suurta riskiä voimakkaille ukkospuuskille. Tosin pilvet ovat ladattu täyteen kosteutta, joka voi alas romahtaessaan saada paikoin aikaan ukkospuuskia ja vahinkoja.

Malliluotaukset ovat hyvin kosteita ja ennustetut troposfäärin vesisisältömäärät myös varsin hulppeita. Tämän vuoksi yksi suurimmista ukkosiin liittyvistä riskeistä ovat rankkasateet. Vaikka yksittäiset solut liikkuvat koilliseen/itään, antavat numeeristen mallien näyttämät meso-beta -vektorit syytä olettaa, että paikoin voivat ukkosrykelmät pysyä näennäisesti lähes paikoillaan. Tällöin on kohonnut riski erittäin suurille sademäärille ja taajamatulville.

Päivän mittaan voimistuva alatroposfäärin suihkuvirtaus syöttää alueelle etelästä lisää kosteutta, joka voi johtaa uusien ukkossolujen syntyyn ennen kuin lämmin, kostea sektori kapenee liikaa.

Saderiskin lisäksi salamointi voi olla paikoin runsasta. Rakeiden todennäköisyyttä hillitsee korkealla majaileva nollaisotermi, mutta voimakkaimpien solujen yhteydessä eivät suuret rakeet (2-4 cm) ole täysin pois suljettu vaihtoehto.

Sunnuntain syvään kosteaan konvektioon liittyy monia epävarmuuksia. Ensinnäkin lauantain laajemmat ukkosrykelmät Suomen lounaispuolella vaikuttavat matalapaineen osakeskuksen sijaintiin ja näillä voi olla iso merkitys sunnuntain ukkosten aikatauluttamisen sekä sijainnin osalta. Lisäksi pilvisyys saattaa merkittävästi torpata lämpötilan nousua päivän kuluessa ja tällä tavoin viivästyttää pinnasta ponnistavan konvektion alkua pitkällekin iltapäivään/iltaan. Yleisesti ottaen numeeristen mallien välillä oli vielä lauantaina päivällä melkoisia eroja ukkosten laajuuden ja ajoituksen suhteen.                                                                 

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
MLCAPE 500...1100 J/kg, Shear1km max. ~ 10 m/s, Shear6km max. ~ 15 m/s, MIXR500m 12...14 g/kg

Add comment


Security code
Refresh