Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 28.7.2011

Last Updated: Thursday, 28 July 2011 20:13
Written by A-J Punkka

YHTEENVETO

Odotettavissa on jälleen yksi ”matalan dynamiikan” kohtalainen salamapäivä. Ukkosia voi esiintyä jo yöllä ja aamulla lounaisilla merialueilla, mutta merkittävin aktiivisuus rajautuu (iltapäivällä ja alkuillasta) varsin kapealle vyöhykkeelle maan eteläosan sisämaahan. Syntyvät ukkoskuurot ovat hidasliikkeisiä ja tämän vuoksi taajamatulvariski on kohonnut. Paikoin myös salamatiheys voi nousta runsaaksi. Keskiviikon Baltian ukkosista saattaa ajautua ukkoskuurokehitystä hidastavaa pilvisyyttä maan eteläosaan, mutta mikäli pilvisyys ei ole kehityksen esteenä, veikkailisin ainakin muutaman tuhannen maasalaman päivää kartan osoittamalle alueelle maan eteläosaan.

 

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Heikko yläselänne yltää Venäjältä maan etelä- ja keskiosaan ja yhdistyy vähitellen Norjanmerellä olevaan selänteeseen. Keski-Euroopassa on ylämatalan alue, jonka keskus on Puolan tienoilla. Alempana troposfäärissä helleilmamassaa yltää melko leveänä sektorina Venäjältä Fennoskandian eteläosaan. Sektori kapenee kuitenkin pohjoisesta alkaen, kun Suomen eteläpuolella oleva matalapaine syvenee ja voimistaa meillä koillisvirtausta. Suurin alatroposfäärin kosteussisältö majailee iltapäivällä Baltiassa ja maan eteläosassa, mutta voimistuva koillistuuli ”pakkaa” kosteutta yhä kapeanevaksi vyöhykkeeksi eteläiseen Suomeen. Alemman keskitroposfäärin suurin instabiilisuus sijoittuu iltapäivällä niin ikään maan eteläosaan.

SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Pieni kosteus- ja instabiilisuuslisä kohottavat ukkosriskiä maan eteläosassa keskiviikkoon verrattuna. Ukkosriski on suurimmillaan iltapäivällä ja alkuillasta maan eteläosan sisämaassa 40-70% (alueella, jossa siis suurin alatroposfäärin kosteussisältö ja keskitroposfäärin instabiilisuus). Järjestelmätason kohokonvektiota saattaa esiintyä lounaisilla merialueilla (ja mahdollisesti aivan lounaisimmassa Suomessa) jo yöllä ja aamulla, kun runsaimman kosteuden alue etenee kapeana kiilana kohti länttä. Maa-alueilla ukkoskuurokehitys käynnistynee keskiviikon tapaan kunnolla vasta keskipäivän jälkeen. Käynnistyminen saattaa tapahtua samanaikaisesti melko laajalla alueella. Illan aikana salama-aktiivisuus laskee nopeasti, mutta yöukkonen vaikuttaa mahdolliselta ainakin Virossa, jonne saattaa muodostua pieni matalapaineen osakeskus. Tästä saattaa yltää ukkosia torstain ja perjantain välisenä yönä ainakin Suomenlahdelle.

Kuten jo useasti tänä kesänä, myös nyt ukkoskuurot syntyvät dynamiikaltaan varsin vaisuun ympäristöön. Niinpä ukkoskuurojen ryhmittymistä tapahtuu yhdistyvien kylmän ilman patjojen myötä. Yksittäiset konvektiosolut liikkuvat hyvin hitaasti länteen tai luoteeseen, mutta laajemmat meso-betaelementit pohjoisen ja idän väliseen sektoriin. Tämä ja ilmapilarin vesisisältö viittaavat siihen, että jälleen kerran pääasiallinen vaaran aiheuttaja on runsas sade taajamatulvineen (sekä salamointi). Ukkospilvien käytettävissä oleva energiamäärä viittaa myös siihen, että yksittäiset syöksyvirtaukset ovat mahdollisia.

Torstain ennusteen merkittävimmät epävarmuudet liittyvät lämpenemistä hidastavaan pilvisyyteen, rajakerroksen kosteusmäärään sekä ukkoskuuroalueen kokoon. Keskiviikkona Baltiassa oli voimakkaita ukkospilvijärjestelmiä ja osa niiden jäänteistä saattaa majailla ainakin alkuvuorokaudesta keski- ja yläpilvinä maan eteläosan yllä. Mikäli pilvisyys on runsasta pitkälle iltapäivään, sillä voi olla merkittävä ukkosriskiä alentava vaikutus. Lisäksi osa numeerisista malleista yliarvioi jonkin verran keskiviikon kosteusmäärää. Mikäli rajakerros on myös torstaina ennusteita kuivempi, tällä on latistava vaikutus ukkoskuuroihin. Toisaalta ukkostelu Baltian puolella oli keskiviikkona varsin pirteää ja ainakin osa tällä alueella vallinneista osatekijöistä on läsnä torstaina maan eteläosassa. Kolmanneksi, ukkosherkkä alue on Suomen puolella varsin pienikokoinen, minkä vuoksi iltapäivällä taivaalle kohoavat ukkoskuurot saattavat imeä saatavilla olevat energiavarastot nopeasti tyhjiin. Tosin mikäli aurinko pääsee ensimmäisen ukkoskuurokierroksen jälkeen paistamaan, on myöhemmin iltapäivällä mahdollisuus uusintakierrokseen.                                                             

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
MLCAPE 700...1200 J/kg, Shear1km alle 10 m/s, Shear6km alle 15 m/s, MIXR500m 11...14 g/kg

Add comment


Security code
Refresh