Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 29.7.2014

Last Updated: Monday, 28 July 2014 23:38
Written by A-J Punkka

YHTEENVETO

Heinäkuun lopun ukkosepisodi saa tiistaina jatkoa. Päivä tarjoaa hidasliikkeisiä paikoin runsaasti salamoivia ja erityisesti runsaasti satavia ukkoskuuroja. Tilanteen painopisteenä toimii WSW-ENE-suuntainen rintamavyöhyke maan keskiosassa, joka laukaisee alkuiltapäivän ukkoskuurot. Vyöhykkeen suuntainen ukkoskuurojen ketju etenee ainakin hetkellisesti pitkittäin, mikä lisää huomattavasti taajamatulvien todennäköisyyttä. Iltapäivän aikana ukkoskuuroja muodostuu myös tämän vyöhykkeen eteläpuolelle lähes etelärannikkoa myöten. Samalla salama-aktiivisuus vähenee pohjoisesta alkaen rintamavyöhykkeen puskemana. Sateen ja salamoinnin lisäksi esiintyy pienialaisesti yli 15 m/s puhaltavia ukkospuuskia sekä 2-4 cm kokoisia rakeita. Lisäksi vaara-alueen pohjoisosassa on olemassa pieni mahdollisuus supersolujen esiintymiselle. Tiistain olosuhteet eivät ole kesän kärkitasoa, mutta maasalamamäärät kohonnevat jälleen useisiin tuhansiin.

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Euroopan pohjois- ja koillisosassa on "laakea" yläselänne, jota pitkin etenee tiistaina lyhyt yläsola. Se on iltapäivällä Lapin yllä ja siirtyy siitä nopeasti Venäjän puolelle. Yläsola kylmentää troposfäärin yläpuoliskoa suuressa osassa maata maanantaihin verrattuna. Keskitroposfääri onkin instabiilein maan pohjoisosassa, mutta myös etelässä lämpötilavähetteet ovat kohtalaisella tasolla (6.5 K/km). Lisäksi heikohko länsilounainen ylätroposfäärin suihkuvirtaus etenee yläsolan mukana itään. Se voimistaa paksun kerroksen tuuliväännettä etenkin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.

Alempana troposfäärissä pintamatala matelee tiistain kuluessa Etelä-Lapista kohti itäkaakkoa. Matalan jälkipuolella viileämpää ilmaa virtaa Lappiin. Näin ollen terävähkö kylmä rintama etenee tiistain kuluessa aina Pohjois-Pohjanmaalta maan keskiosaan saakka. Alatroposfäärin suurin kosteussisältö on pakkautuneena rintaman eteläpuolelle. Iltapäivällä runsasta kosteutta (MIXR500m > 10 g/kg) on varsin laajalla alueella maan etelä- ja keskiosassa. Rintamavyöhykkeessä esiintyy Suomen poikki selväpiirteisesti pintatuulten konvergenssia. Yötä kohti rintaman liike kohti etelää tyrehtyy, kun Suomen länsipuolella oleva matalapaine alkaa työntää lisää kosteutta kohti Suomea etelälounaasta.

SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Tiistain syvä kostea konvektio kulkee osittain pitkin maanantain viitoittamia latuja. Vuorokauden ensimmäiset noin 9 tuntia ovat salamoinniltaan melko hiljaisia. Lähinnä vaara-alueen pohjoisosassa voi esiintyä salamoivaa kohokonvektiota. Viimeistään keskipäivän tienoilla salama-aktiivisuus alkaa kuitenkin nopeasti kasvaa. Salamointi on runsainta iltapäivän aikana laajalla alueella maan etelä- ja keskiosassa. Illan tunteina aktiivisuus alkaa melko nopeasti laskea konvektiosolujen suuren peittävyyden nopeuttamana. Suuren peittävyyden vuoksi ukkosen todennäköisyys on varsin korkea laajalla alueella.

Tiistain ennustettu säätilanne on termodynaamisesti vahvaa loppukesän antia, mutta dynaamisesti enimmäkseen vaisuhko. Kosteus-instabiilisuusyhdistelmä edustaa tilannetta, joka toistuu keskimäärin ainakin muutamia kertoja kesässä. Iltapäivän konvektiosolut ponnistavat taivaalle (alueen pohjoisosa pois lukien) varsin heikkojen tuuliprofiilien vallitessa. Rintamavyöhykkeessä esiintyvä tuulikonvergenssi potkaisee taivaalle ensimmäiset solut, jotka muodostanevat vähitellen yhteen kasvavan WSW-ENE-suuntaisen ukkoskuuronauhan. Yksittäisten konvektiosolujen liike on likimain lännestä itään, mutta mesobetaelementit voivat olla paikoin ylävirtaan rakentuvia. Heikon dynamiikan vuoksi ukkoskuurot ovat ulosvirtauspainotteisia, joten ukkoskuuroryppäiden diskreetti eteneminen on mahdollista. Ulosvirtaukset saattavat myös näennäisesti ohjata ukkoskuuroryppäiden etenemistä (kohti etelää). Iltapäivän aikana ukkoskuuroja ja niiden muodostamia ryppäitä muodostuu myös em. rintamavyöhykkeen eteläpuolelle ja kaiken kaikkiaan salama-aktiivisuus painottuu yhä etelämmäs. Asetelma on erityisen suosiollinen paikallisesti hyvin runsaiden sademäärien esiintymiseen. Pahin skenaario olisikin täysin pitkittäin etenevä ukkoskuuronauha. Tuntisademäärät voivat nousta jopa yli 30 millimetriin. Lisämillimetreiltä säästytään lähinnä siksi, että ilmapilarin kosteussisältö ei edusta aivan huipputasoa. Runsaiden sateiden lisäksi voidaan kokea suuria salamatiheyksiä sekä pienialaisesti voimakkaita ukkospuuskia (yli 15 m/s) sekä 2-4 cm kokoisia rakeita.

Maanantain ennusteiden valossa merkittävän heinäkuisen salamapäivän esiintyminen vaikutti varsin todennäköiseltä. Merkittävin epävarmuus liittyy konvektiosolujen peittävyyteen. Laajalti samanaikaisesti käyntiin lähtevä syvä kostea konvektio kuluttaisi energiavarat muutamassa tunnissa loppuun, jolloin illasta voisi tulla hyvinkin hiljainen. Vastapainona rajakerroksen runsasta kosteutta on kuitenkin tarjolla hyvin laajalla alueella.

Toinen epävarmuus liittyy alueen pohjoisosaan, jossa on tarjolla muuta aluetta voimakkaampi tuuliväänne. Mikäli Pohjois-Pohjanmaalle/Kainuuseen kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, vaaraa aiheuttavan sään (supersolujen) todennäköisyys on selvästi kohonnut. Kylmän advektion vuoksi hodografit ovat vastapäivään kiertyviä ja suosivat keskituulesta vasemmalle eteneviä supersoluja. Ma-illan ennusteiden perusteella oli kuitenkin erittäin epävarmaa, syntyykö alueelle kuuropilviä vai torppaako runsas pilvisyys kehityksen. Vaikka tilanne ei parametriavaruudessa mene lähellekään äärilaitaa, tiistai liittynee silti salamamäärältään kirkkaasti tämän kesän "tonnikerhoon".

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
MLCAPE 700...1200 J/kg, Shear1km alle 7 m/s, Shear6km pohjoisosassa > 15 m/s, MIXR500m 9...11 g/kg, PW 25-35 mm

Comments  

#1 AbertFaift 2022-03-05 15:24
скільки триватиме війна в україні коли закінчиться війна в україні скільки триватиме війна в україні
Quote